Regulamin

Regulamin wypoczynku w Obiekcie Turystycznym „Kolejowy Smolnik”.

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku obowiązującego w Obiekcie Turystycznym „Kolejowy Smolnik”, zwanego dalej „Obiektem. W szczególności Gość zobowiązany jest do użytkowania wszystkich pomieszczeń oraz obiektów i urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie Obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wjazd na teren Obiektu dozwolony jest wyłącznie dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. Samochody należy pozostawić (zaparkować) na wyznaczonych i oznaczonych miejscach parkingowych.
 3. Obiekt dysponuje parkingiem dla pojazdów jednośladowych (rowery, motorowery, motocykle). Miejsce postoju dla tych pojazdów oznaczone jest stosownymi tabliczkami informacyjnymi. Gość powinien zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się, względnie przed uruchomieniem przez osoby nie powołane. Dla bezpieczeństwa zalecane jest, aby Gość pozostawiając tam pojazd zabrał ze sobą sakwy, torby z bagażami itp. Za pozostawione tam rzeczy, jak również za brak zabezpieczenia pojazdu i związane z tym kradzieże lub uszkodzenia Obiekt nie odpowiada.
 4. Do dyspozycji Państwa pozostaje pięć pokoi noclegowych z węzłami sanitarnymi (łazienka i wc) o łącznej liczbie 10 miejsc noclegowych oraz świetlica z ekspresem do kawy, miejscem przygotowania przekąsek oraz ciepłych i zimnych napoi.
 5. Do dyspozycji Gości pozostaje ekspozycja taboru kolejowego wąskotorowego oraz artefaktów kolejowych. Wstęp i korzystanie z ekspozycji taboru jest dozwolone wyłącznie przy udziale Obsługi Obiektu. W szczególności nie jest dozwolone:
  1.  przetaczanie i uruchamianie eksponowanych pojazdów kolejowych,
  2. usuwania klinów i płóz hamulcowych spod kół pojazdów,
  3. nanoszenie napisów i uszkadzanie w inny sposób taboru na ekspozycji,
  4. wchodzenia do pojazdów, w szczególności do przestrzeni ładunkowych wagonów towarowych,
  5. uruchamianie i poruszanie się drezyną.Za szkody, w tym uszkodzenia ciała powstałe z tytułu nie przestrzegania powyższego, Obiekt nie odpowiada.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji pokoju jest:
  1. przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem portalu Booking.com – spełnienie warunków stawianych przez ten portal,
  2. przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.kolejowysmolnik.pl lub przy rezerwacji telefonicznej – dokonanie wpłaty 30% zadatku. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji turysty z pobytu.
 7. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej obiektu oraz jest udostępniany przez Obsługę Obiektu. W przypadku korzystania z Portalu Booking.com obowiązują ceny z tego Portalu
 8. Właścicielem Obiektu „Kolejowy Smolnik” jest Bartłomiej Buczek prowadzący pod tą firmą działalność gospodarczą 86-031 Myślęcinek, ul. Sowia 8. NIP oraz REGON podane są w stopce niniejszego Regulaminu.
 9. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie w obecności Gościa inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 10. W okresie pobytu Obsługa nie wchodzi do zajmowanych przez Państwa pokoi, z wyłączenie przypadków akcji ratowniczej lub konieczności usunięcia usterek. Sprzątanie pokoi zajętych przez Gości zasadniczo należy do obowiązku Gościa.
 11. Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających do Obiektu jest wyższa, niż ustalono w zgłoszeniu rezerwacyjnym, Gospodarz ma prawo:
  1. przyjąć te osoby w miarę posiadanych wolnych pokoi, pobierając opłatę za pobyt w chwili przybycia do Obiektu,
  2. odmówić przyjęcia dodatkowych osób,
  3. odstąpić od umowy z winy turysty.
 12. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w Obiekcie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 13. Osobom zachowujących się agresywnie, nie przestrzegających niniejszego Regulaminu Obsługa ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 14. W chwili przyjęcia do Obiektu Gość otrzymuje komplet kluczy: jednen klucz do zajmowanego pokoju i jeden klucz do drzwi wejściowych Obiektu. Po opuszczeniu pokoju, dla Państwa bezpieczeństwa zaleca się zamknięcie pokoju na klucz. Bezwzględnym obowiązkiem Gości jest zamykanie drzwi wyjściowych z Obiektu podczas opuszczania terenu Obiektu. Otrzymane w chwili przyjazdu klucze należy zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 15. W porze nocnej (od 22 do 6) brama wjazdowa na teren Obiektu jest zamykana. W przypadku wjazdu lub wyjazdu z i do Obiektu w porze zamknięcia bramy, prosimy Państwa o zamknięcie za sobą bramy. Jest to podyktowane bezpieczeństwem Państwa oraz pozostawionych przez Państwa pojazdów.
 16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości, chyba że do zniszczenia mienia doszłoby na skutek działania obsługi Obiektu. Obiekt jest objęty na zewnątrz monitoringiem, który zainstalowany jest w celu zapewnienia najlepszej ochrony pozostawionych przez turystów pojazdów oraz innego wyposażenia pozostawionego na zewnątrz budynku.
 17. Wewnątrz Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Dla osób palących wyznaczone jest jedno miejsce na zewnątrz budynku, na tarasie. Budynek objęty jest systemem alarmowym przeciwpożarowym, który uruchamia się automatycznie. Nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, zakrywanie czujek ppoż,, uszkadzanie czujek ppoż., palenie na balkonach i tarasach, w otwartych oknach itp. skutkuje natychmiastowym wymówieniem pokoju, rozwiązaniem umowy bez zwrotu opłaconych należności. Obiekt posiada na wyposażeniu Gaśnice oraz pion hydrantów, które mogą być użyte wyłącznie w przypadku pojawienia się ognia lub pożaru.
 18. Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 19. Obiekt nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.
 20. Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie i przebywające z nim dzieci szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków.
 21. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna. Przepis ten może zostać zmieniony pod warunkiem stosownych uzgodnień wszystkich zameldowanych w Obiekcie Gości z Menadżerem Obiektu.
 22. Dobra pobytowa rozpoczyna się zameldowaniem nie wcześniej niż o godz. 14:00 i kończy wymeldowaniem nie później niż o 11:00. W porozumieniu z Menadżerem Obiektu można ustalić inne warunki przyjazdu (zameldowani) i wymeldowania.
 23. Ręczniki są na wyposażeniu pokoi w liczbie tylu kompletów, ilu Gości przebywa w pokoju. Do Państwa dyspozycji pozostaje także:
  1. mydło w płynie w dozowniku w łazienkach każdego z pokoi, oraz na parterze budynku:
  2. czajnik wraz z zestawem kawy i herbat, 
  3. kuchenka mikrofalowa,
  4. lodówka,
  5. zestaw naczyń i sztućców,
  6. zlewozmywak z wodą bieżącą.
 24. Dbając o środowisko naturalne Bieszczad sortujemy odpady. Uprzejmie prosimy o wrzucanie posortowanych odpadów do worków umieszczonych w zasobnikach na zewnątrz budynku lub przekazanie odpadów posortowanych Obsłudze Obiektu. Stosuje się następujące sorty odpadów:
  1. Brązowe – biologiczne, bez opakowań z tworzyw sztucznych,
  2. Zielone – nie potłuczone szkło (butelki),
  3. Żółte – metalowe puszki, folia, plastiki,
  4. Niebieskie – papier,
  5. Czarne – pozostałe. Do pojemnika tego wyrzucamy także opakowania po kosmetykach w aerozolu oraz opakowania po lekach.
  6. Zużyte baterie prosimy przekazać Obsłudze.
 25. Do dyspozycji Gości pozostaje grill na węgiel drzewny oraz krąg ogniskowy wraz z kompletem narzędzi do pieczenia i grillowania. Chęć skorzystania z ww. urządzeń prosimy zgłosić Obsłudze Obiektu. Korzystając z grilla i ogniska zabrania się palenia śmieci, w szczególności folii, plastików, styropianu, stosowania podpałek innych niż udostępnione przez Obsługę Obiektu.
 26. Do dyspozycji Gości pozostaje także:
  1. zestaw gier planszowych i gier świetlicowych – dostępny u Obsługi Obiektu,
  2. talie kart do gry – dostępne u Obsługi Obiektu,
  3. internet bezprzewodowy WiFi,
  4. bibiloteka,
  5. zestaw map i przewodników,
  6. zestaw informacji o usługach dostępnych w otoczeniu Obiektu.
 27. Okna pokoi dla Państwa wygody są zabezpieczone moskitierami. Moskitiery okien są zamontowane na stałe. Moskitiery wyjść na balkony i tarasy otwierają się na zewnątrz budynku.
 28. Wychodząc z pokoju prosimy o zamknięcie moskitier balkonowych (tarasowych) oraz okien. 
 29. Nie przygotowujemy dla Państwa posiłków. W cenie pokoju jest zestaw produktów do sporządzenia przez Gościa śniadania.
 30. Płatności przyjmowane są w następujących formach:
  1. przelew bankowy, przy czym w przypadku tej formy płatności kwota winna wpłynąć na rachunek właściciela Obiektu przed ostatnim dniem pobytu Gościa,
  2. karta płatnicza, w tym karty wirtualne Booking,com
  3. gotówka.

   Standardowo wystawiamy paragon fiskalny. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłosić przed dokonaniem płatności.
   Bilety – wizytówki są wydawane wyłącznie, jako pamiątki nie stanowią dowodu pobrania jakichkolwiek opłat.
 31. Obiekt zgłoszony jest do Ewidencji Agroturystyk Gminy Komańcza pod nr 2/2022.
 32. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, gdy nie mają zastosowania przepisy ogólnie obowiązujące, należy kontaktować się z gospodarzami.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu!