Regulamin

Regulamin wypoczynku w Obiekcie Turystycznym „Kolejowy Smolnik”.

 1.  Turysta zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku obowiązującego w Obiekcie Turystycznym „Kolejowy Smolnik”, zwanego dalej „Obiektem”. W szczególności turysta zobowiązany jest do użytkowania wszystkich pomieszczeń oraz obiektów i urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie Obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wjazd na teren Obiektu dozwolony jest wyłącznie dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. Samochody należy pozostawić (zaparkować) na wyznaczonych i oznaczonych miejscach parkingowych.
 3. Do dyspozycji turystów pozostają cztery pokoje noclegowe z węzłami sanitarnymi (łazienka i wc) o łącznej liczbie 9 miejsc noclegowych oraz świetlica z zapleczem kuchennym wyposażonym w mikrofalę i lodówkę.
 4. Do dyspozycji turystów pozostaje ekspozycja taboru kolejowego wąskotorowego oraz artefaktów kolejowych. Wstęp i korzystanie z ekspozycji taboru jest dozwolone wyłącznie przy udziale obsługi Obiektu. W szczególności nie jest dozwolone:
  • przetaczanie i uruchamianie wagonów i lokomotyw,
  • usuwania klinów i płóz hamulcowych spod kół pojazdów,
  • nanoszenie napisów i uszkadzanie w inny sposób taboru na ekspozycji,
  • wchodzenia do wagonów i lokomotyw, w szczególności do przestrzeni ładunkowych wagonów towarowych.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji pokoi przez turystę jest dokonanie wpłaty 30% zadatku. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji turysty z pobytu.Pozostała kwota nie będzie egzekwowana jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej na 4 dni przed planowanym pobytem.
 6. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości. Załącznikiem do Regulaminu jest Klauzula informacyjna RODO.
 7. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 8. Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu. 
 9. Jeżeli liczba turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo:
  • przyjąć te osoby w miarę posiadanych wolnych pokoi, pobierając opłatę za pobyt w chwili meldunku,
  • odmówić przyjęcia dodatkowych osób,
  • odstąpić od umowy z winy turysty.
 10. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w Obiekcie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty. Obiekt jest objęty na zewnątrz monitoringiem, który zainstalowany jest w celu zapewnienia najlepszej ochrony pozostawionych przez turystów pojazdów oraz innego wyposażenia pozostawionego na zewnątrz budynku.
 13. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Dla osób palących wyznaczone jest jedno miejsce na zewnątrz budynku. Budynek objęty jest systemem alarmowym przeciwpożarowym, który uruchamia się automatycznie. Nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, zakrywanie czujek ppoż,, uszkadzanie czujek ppoż., palenie na balkonach i tarasach, w otwartych oknach itp. skutkuje natychmiastowym wymówieniem pokoju, rozwiązaniem umowy bez zwrotu opłaconych należności.
 14. Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 15. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie, przebywające z nim dzieci i zwierzęta szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków.
 16. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 17. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna. Przepis ten może zostać zmieniony pod warunkiem stosownych uzgodnień wszystkich zameldowanych w Obiekcie turystów z gospodarzami.
 18. Dobra pobytowa rozpoczyna się zameldowaniem nie wcześniej niż o godz. 14:00 i kończy wymeldowaniem nie później niż o 10:00. W porozumieniu z gospodarzami można ustalić inne warunki przyjazdu (zameldowani) i wymeldowania. 
 19. Ręczniki są na wyposażeniu pokoi.
 20. Obiekt zgłoszony jest do Ewidencji Obiektów Turystycznych Gminy Komańcza.
 21. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, gdy nie mają zastosowania przepisy ogólnie obowiązujące, należy kontaktować się
  z gospodarzami.

Życzymy Państwu miłego pobytu!!!